ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

PUBLISKĀS PELDVIETAS LABIEKĀRTOŠANA PIE INEŠU EZERA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta  pieteikumu „Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera” (Nr.13-09-ZL24-Z401101-000001), kurš tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

ProjektaPubliskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera” mērķis ir uzlabot peldvietas funkcionalitāti un sniegt dažādas aktīvās atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem, veicot labiekārtošanas darbus pie viena no lielākajiem Vecpiebalgas novada ezeriem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 27055,52 EUR, no kurām EZF finansējums ir 24349,98 EUR. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Projekts tiks īstenots 2014.gada vasarā.

Saistītie raksti

Back to top button