ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU IZVEIDE VECPIEBALGAS NOVADĀ

Valsts reģinālās attīstības aģentūra 2014.gada 10.septembrī apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegumu „Publisko interneta piejas punktu attīstība Vecpiebalgas novadā” (3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018), kas tika iesniegts ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Projekta ietvaros piecos Vecpiebalgas novada pagastos tiks izveidoti un pilnveidoti kopumā vienpadsmit publiskā interneta pieejas punkti. Vecpiebalgas un Inešu pagastos tiks izveidoti jauni PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta pieejas zonai. Taurenes, Kaives un Dzērbenes pagastos tiks pilnveidoti PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta pieejas zonai. Vecpiebalgā un Dzērbenē papildus katrā pagastā tiks izveidoti divi publiskā bezvadu interneta pieejas punkti. Taurenē un Kaivē papildus katrā pagastā tiks izveidots viens publiskā bezvadu interneta pieejas punkts. Kopumā projekta ietvaros sasniegtie rezultāti nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu – nodrošinās iedzīvotāju iespējas piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, izveidojot un attīstot publiskos interneta pieejas punktus Vecpiebalgas novadā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 28712,00 Eur, no kurām 85% jeb 24405,20 Eur ir ERAF finansējums, 12% jeb 3445,44 Eur ir pašvaldības līdzfinansējums un 3% jeb 861,36 Eur – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Projekts īstenošanas laiks – seši mēneši.

Saistītie raksti

Back to top button