ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

RADOŠO DARBNĪCU IZVEIDE

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada 26.maijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.11-09-LL29-L413201-000003) pieteikumu „Radošo darbnīcu izveide” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir radīt labiekārtotu vidi Vecpiebalgas novada dažāda vecuma iedzīvotāju radošai darbībai un pašizpausmei, veicot vienkāršotās renovācijas darbus pils kompleksa saimniecības ēkas „Lauksaimnieki” daļai.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks labiekārtotas piemērotas telpas radoši praktisku prasmju pilnveidei, kas ļaus saudzēt novada kultūras namu telpas un aprīkojumu. Veidosies centrs novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai, nodrošinot interesentu personisko pilnveidi un sniedzot iespējas indivīda finansiālās labklājības palielināšanai nākotnē, kas kalpotu kā Latvijas ekonomikas „sildīšanas” iespējas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 512.18 LVL, no kurām ELFLA finansējums ir 7 884.14 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Back to top button