ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

REALIZĒTS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJAS PROJEKTS Nr. 2009/0346/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/603

Š.g. 31.oktobrī tika veiksmīgi realizēts ERAF finansētais Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, kas sastāv no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2 apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

ID Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/236 „Dzērbenes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”

ID Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/273 „Skujenes pamatskolas informatizācija”

ID Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/278 „Taurenes pamatskolas informatizācija”

ID Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/299 „Inešu pamatskolas informatizācija”

Projekta realizācija veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu novada izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Kopumā tika iegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori, 8 portatīvie datori, 4 Multimediju tehnikas komplekti un veikta 3 lokālo tīklu attīstība.

Projekta kopējās izmaksas – 38 728.57 LVL

Projekta vadītāja I.Asarīte t.64107267

e-pasts: inese.asaritevecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button