DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĪCĪBAS BUDŽETS

Februāris 2020. Priekšsēdētāja sleja.
Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Viens labs darbiņš padarīts, kas paver iespējas daudziem citiem darbiem – Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2020. gadam ir apstiprināts ar domes lēmumu, visiem 9 pašvaldības deputātiem balsojot PAR! Paldies pašvaldības speciālistiem – iestāžu un nodaļu vadītājiem, ekonomistei Ilzei Pogulei, izpilddirektorei Leldei Burdajai, kas budžetu sagatavoja, lai deputāti to varētu izskatīt vispirms darba grupā, pēc tam apvienotajā komiteju sēdē un visbeidzot pieņemt domes sēdē. Paldies deputātiem par darbu un vienprātīgu atbalstu!
Šī gada budžeta plānoto izdevumu apjoms kopā ar valsts budžeta dotāciju pašvaldības ceļu uzturēšanai ir 6 023 290 eiro. Liela daļa, protams, plānota izglītības jomai. Mēs turpināsim ieguldīt līdzekļus mūsu mācību iestāžu attīstībā – gan bērnudārzos, gan skolās, kur tiks turpināta infrastruktūras pilnveidošana un ieviestas citas labai mācību videi nepieciešamas lietas. Bet lielākais mūsu izaicinājums, kam budžetā ir ieplānoti līdzekļi, ir vidusskolas stadiona kapitālā rekonstrukcija. Šim mērķim budžetā esam rezervējuši ievērojamus līdzekļus – pusmiljonu eiro. Ļoti ceru, ka neizbēgamās birokrātiskās procedūras mūs lieki neaizkavēs jau šogad veikt renovācijas darbus. Kopā ar pašvaldības speciālistiem, skolas vadību, sporta skolotājiem un projektētājiem šobrīd pie tā intensīvi strādājam.
Vienlaikus turpināsim sakārtot un labiekārtot pašvaldības pagastu teritorijas. Šajā ziņā ir plānota gan ceļu sakārtošana, gan aizaugušo teritoriju sakopšana, gan bērnu rotaļlaukuma izveide Taurenē pie daudzdzīvokļu mājām un citi saimnieciski pasākumi. Ir plānots īstenot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus – gan ar grantu konkursu, gan infrastruktūras sakārtošanu. Beidzot esam iecerējuši realizēt arī ES fondu projektu ceļa rekonstrukcijai Dzērbenes pagastā.
Ir patīkami, ja budžets ļauj īstenot daudz ieceru. Taču, lai to paveiktu, būs jāplāno un jāiegulda liels darbs. Tāpēc novēlu pašvaldības speciālistiem daudz enerģijas un novada iedzīvotājiem pacietību. Labs nāk ar gaidīšanu!
Indriķis Putniņš, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button