IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Sabiedriskā centra izveide, rekonstruējot internāta ēku

 
Publikācijas datums
02.marts 2012.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/3 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Sabiedriskā centra izveide, rekonstruējot internāta ēku”
CVP kods
45453000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.aprīlim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit

Saistītie raksti

Back to top button