ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Satiksmes ministrija atbalsta projekta ” Gājēju drošība gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā ” īstenošanu

Sanita Breikša / 20.12.2010

Ceturtdien, 16 decembrī , Vecpiebalgas novada pašvaldības vadītāja Ella Frīdvalde- Andersone parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par  projekta “Gājēju drošība gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā” īstenošanu, projektu konkursa “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros.

Projekta mērķis ir izbūvēt apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu un atdalīt gājējus un velosipēdistus no transportlīdzekļu plūsmām gar valsts 1.šķiras autoceļu P30 Vecpiebalgas pagastā no vidusskolas līdz baznīcai (pagasta centrā). Garantēt drošu pārvietošanos mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem; samazināt risku, ka CSNg iekļūs bērni.

Projekta kopējās izmaksas 124 005.97 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 105 405.07 LVL (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta dotācija 3 720.17 LVL apmērā, kā arī Vecpiebalgas novada pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums projekta ieviešanai 14 880.73 LVL apmērā.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 2011.gads.

Projektu vadītāja – Anna Caunīte

Projekta vadītāja asistente- Sanita Breikša
Tel. 22003709,
e-pasts sanita.breiksa@vecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Back to top button