Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai

Publikācijas datums 23.10.2018.
Iepirkuma metode Sarunu procedūra
Iepirkuma veids Piegāde
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Jautājumos par  tehnisko specifikāciju: Guntis Eglītis, tālr.: 20232963, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2018/15
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai”
CVP kods 09323000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 15. augustam
Vērtēšanas kritēriji
Līguma izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zāģers”, reģ.Nr.45403033930
Lēmuma pieņemšanas datums 01.10.2018.
Iepirkuma rezultāts Lēmums šeit…
Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button