IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai

Publikācijas datums  04.08.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona tālr.: 28381960,

e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2016/17
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai”
CVP kods 09323000-9
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 15.augustam plkst. 16:00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button