IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Siltumenerģijas piegāde Taurenes pagasta katlumājai

Publikācijas datums  04.02.2016.
Iepirkuma metode  Atklāts konkurss
Iepirkuma veids  Pakalpojums
Pasūtītājs  Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs  LV 90000057259
Adrese  Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Projektu vadītāja Inese Asarīte-Kokina

tālr.: 25411423, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs  VNP-2016/2
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Taurenes pagasta katlumājai”
CVP kods 09323000-9
Piedāvājumus iesniedz līdz  2016.gada 29.martam plkst.14.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Pielikumi Nolikums šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu, lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button