IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai

Publikācijas datums 11.08.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona

Lauma Bogdanova, tālr.: 26112088, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Komunālās daļas vadītājs Andris Lapiņš, tālr. 29153574

Identifikācijas numurs VNP 2017/18
Paredzamā iepirkuma priekšmets Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai
CVP kods 09323000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 28.augustam plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button