IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas pagasta katlumājai

Publikācijas datums
18.Jūnijs 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības vadītājs tālr. 27003576; 29366057 fakss 64161969 e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2015/11
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas pagasta katlumājai”
CVP kods
09323000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 19.augustam plkst. 14.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button