ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA TAURENES PAMATSKOLAS ĒKĀ

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā” (Nr. Nr. KPFI-15.3/32) realizācijai.

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā” mērķis ir veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Taurenes pamatskolas ēkā, īstenojot šādas aktivitātes:ārsienu siltināšanu, ēkas plakanā jumta pārseguma siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, koka ārdurvju nomaiņu. Projekta kopējās izmaksas – 191902.90 EUR, t.sk. KPFI finansējums 52.999991% no attiecināmām izmaksām – 101708.52 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 47.000009% no attiecināmām izmaksām – 90194.38

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 42815.52 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.420962964 kgCO2 /euro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button