ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma piešķiršanu projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē” (Nr. KPFI-15.2/102) realizācijai.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē” mērķis ir Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes ēkā, Ziemeļu ielā 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads veikt energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes: ārsienu siltināšana, stikla bloku nomaiņa; ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, staigājamo laipu izbūve; cokola siltināšana, cokola apmales betonēšana. Projekta kopējās izmaksas – Ls 81118,23, t.sk. KPFI finansējums 85% no attiecināmām izmaksām – Ls 54123,64, pašvaldības līdzfinansējums – 15% no attiecināmām izmaksām Ls 9551,23 un neattiecināmās izmaksas – t.sk. PVN 21% – Ls 17513,36.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 45624.449 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.84 kgCO2/lati.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button