IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā

Publikācijas datums 17.03.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
Kontaktpersona Projektu vadītāja: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:  25411423

e-pasts:  inese.asarite@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2017/9 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā”
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 28.martam plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

Būvprojekts šeit

Darbu apjoms šeit 

Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button