IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā.

Publikācijas datums 16.02.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:  25411423,

e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023

Identifikācijas numurs VNP 2017/5 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā.”
CVP kods 45235210-8
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 1.martam plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

A pielikums

B pielikums

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button