IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā

Publikācijas datums  12.04.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023

Identifikācijas numurs Nr. 2016/11 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā”
CVP kods 45235210-8
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 25.aprīlim plkst.17.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…

A pielikums šeit…

B pielikums šeit…

Jautājumi un atbildes Jautājumi šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button