IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā

Publikācijas datums 12.05.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64107267,

e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2017/16 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 24.maijam plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…

Būvprojekts šeit…

Darbu apjoms šeit

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button