IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

Publikācijas datums 28.12.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Par iepirkuma procedūru – Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019

e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

  • Taurenes pagasts – Guntis Eglītis, tālr: 20232963
  • Vecpiebalgas pagasts – Andris Lapiņš, tālr.: 29153574
  • Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023
  • Inešu pagasts – Viesturis Burjots, tālr.: 20238995
  • Kaives pagasts – Māris Bērziņš, tālr.: 26591112
Identifikācijas numurs VNP 2017/23
Paredzamā iepirkuma priekšmets Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā”
CVP kods 90620000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 10.janvārim plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button