Pašvaldības jaunumiUzņēmējdarbība

SOSNOVSKA LATVĀŅU IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMU PLĀNS

Vecpiebalgas novada dome ir apstiprinājusi Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas plānu 2020.-2025. gadam ( lēmums Nr.4, 27.02.2020.)
Ik gadu no 1.jūlija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām, piesaistot Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, tiek organizēts latvāņu invāzijas ierobežošanas pasākumu veikšanas monitorings. Ja pēc 1. jūlija tiek konstatēts latvāņu augs ar izveidotu ziedkopu, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.
Darbības plāns latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai 2020.-2025. gadiem tiek apstiprināts, lai organizētu un koordinētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus Vecpiebalgas novada teritorijā (Pielikums).
Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Vecpiebalgas novadā 2020.gadā konstatēts, ka ar latvāņiem invadētā platība ir 24.9 hektāri. Informācija par latvāņu apkarošanas pakalpojumu sniedzējiem pieejama www. vaad.gov .
Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikums Nr.559. “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi.”

Informācija par latvāņu apkarošanas pakalpojumu sniedzējiem pieejama www. vaad.gov.lv
Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.559. “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”

Saistītie raksti

Back to top button