IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Sporta inventāra piegāde

Publikācijas datums
28.augusts 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lelde Burdaja tālr. 25618443, e-pasts: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2013/8
Paredzamā iepirkuma priekšmets Sporta inventāra piegāde
CVP kods
37400000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 09.septembris plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Instrukcija  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button