DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

SVEICAM SVĒTKOS SKOLOTĀJUS!

Oktobris 2020. Priekšsēdētāja sleja.
Jau vairāk nekā 50 gadus oktobra sākumā visā pasaulē tiek atzīmēta Skolotāju diena. Arī Latvijā, kur tradicionāli to atzīmējam oktobra pirmajā svētdienā. Skolotāja profesija laiku laikos ir bijusi īpaša, tās nozīmīgums ikkatra sabiedrības locekļa dzīvē ir neizmērojams. Katram no mums ir savas asociācijas un savi stāsti par skolotājiem. Par saviem skolotājiem. Vienlaikus jāatzīst, ka skolotāja profesija ne vienmēr ir bijusi pietiekami novērtēta valstiskā līmenī un lielā mērā ir balstījusies uz pašu skolotāju entuziasmu un misijas apziņu.
Jau vairākus gadus Vecpiebalgas pašvaldībā kā prioritāti esam izvirzījuši izglītību – tās ir mūsu pirmsskolas un mūsu skolas. Daudz esam ieguldījuši un turpinām to darīt, lai sakārtotu mācību vidi, lai pilnveidotu infrastruktūru, lai bērni mūsu mācību iestādēs justos labi, lai viņu vecāki gribētu izvēlēties tieši mūsu mācību iestādes. Protams, iespēju robežās atbalstām arī skolas pedagogu un darbinieku ikdienas darbu un tā kvalitātes celšanu, tomēr, manuprāt, bieži vien šajā materiālismā aizmirstam pašu svarīgāko – skolotājs ir galvenā izglītības panākumu atslēga. Un citkārt varbūt pat pietiktu tik vien kā pateikt labus vārdus, kā pateikt paldies.
Skolotājam ikkatra bērna dzīvē, jau sākot ar bērnudārzu un beidzot ar vidusskolu, ir milzīga nozīme. Lielā mērā tieši no skolotāja ir atkarīgs tas, pa kādu ceļu savā dzīvē aizies audzēknis un ko viņš paņems līdzi no tā, kas skolas gados ir apgūts. Un nav runa tikai par akadēmiskām zināšanām, bet par cilvēcīgumu un par spēju sagatavoties pieauguša cilvēka dzīves izaicinājumiem. Vecpiebalgas novada izglītības iestādes var lepoties ar daudziem skolotājiem, kas šo profesiju izdzīvo caur savu sirdi un dvēseli. Un šajos laikos, kad skolotāja profesijas prestižs nemitīgi tiek nonivelēts, gan valstiski tam nepievēršot pienācīgu uzmanību, gan milzīgā augstumā paceļot bērnu tiesības iepretim pienākumiem, tam ir milzīga nozīme.
Cienījamās skolotājas un godātie skolotāji! Paldies Jums par to, ko darāt savā ikdienā! Mūsu jaunā paaudze ir drošās un gādīgās rokās! Sveicu Jūs Skolotāju dienā!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button