Pārvaldes jaunumi

SVĒTKOS TIKS PASNIEGTI VECPIEBALGAS NOVADA DOMES APBALVOJUMI

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpazīstamību un labklājību, Vecpiebalgas novada dome, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, apbalvojumu piešķiršanai izvirza:

Nominācijā „VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS” – Kasparu Stupeli par augstiem sasniegumiem motosportā un Vecpiebalgas novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē.
Nominācijā „Gada balva sportā” – Līgu Glāzeri-Spalviņu par mērķtiecīgu aktīva dzīvesveida popularizēšanu Vecpiebalgas novadā un darbu ar bērniem.
Nominācijā „Gada balva kultūrā” – Līvu Gruduli par nozīmīgu ieguldījumu Vecpiebalgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un aktualizēšanā.
Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā” – Aivu Balodi (“Gardenia Eco”) par panākumiem uzņēmējdarbībā un radošu ieguldījumu Vecpiebalgas novada popularizēšanā.
Nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā” – Sarmīti Ērgli (SIA “RIVIS”) par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu un atbalstu Vecpiebalgas novada sabiedrībai.
Nominācijā „No sirds uz sirdi” – Baibu Rozi par aktīvu un nesavtīgu darbu Vecpiebalgas novada sabiedrības labā.
Nominācijā „Gada jaunietis”- Renāru Punduru par mērķtiecību, prasmi savienot mācību darbu ar savas saimniecības pilnveidošanu un attīstīšanu.
Nominācijā „Gada skolotājs” –
Anitu Jurgenu par augstu profesionālo meistarību, radošu pieeju mācību procesam un nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem;
Anitu Pētersoni par radošu, atbildīgu pieeju mācību procesam un sasniegumiem jaunatnes audzināšanā.
Nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” –
Valdu Čakari par mūža ieguldījumu darbā ar pirmsskolas audzēkņiem;
Anitu Pizāni par kvalitatīvu, atbildīgu ikdienas darbu un radošu jaunās paaudzes audzināšanu.

Pasākumā tiks godināti konkursa “Sakoptākā sēta” laureāti:

„Sakoptākā sēta”
Rūķīšu iela 9 Dzērbenē, Inese Kemlere un Igors Daukste
„Lazdiņi” Dzērbenē, Dzintra Dimante un Zintis Cinats
„Ceriņi” Taurenē, Ilze un Mareks Ķuži
„Silavas” Inešos, Edīte un Imants Mežmaļi
„Aptekas” Inešos, Zeltīte Riekstiņa
„Sakoptākā saimniecība”
„Vecvītiņi”, Uldis Zikmanis, Valdis Zikmanis
Sakoptākā viesu māja”
„Jaunogriņi”, Daina un Jānis Spilvas
„Dzirnavas”, Aivars Traidāss
Krāšņākais balkons”
„Piebaldzēni”-17, Lilita un Jānis Pavloviči
„Priedulāji”-4, Līga Teriška un Igors Gulbis
„Sakoptākais uzņēmums”
Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā sarīkojumā Vecpiebalgas kultūras namā 15. novembrī plkst. 19.00.

Saistītie raksti

Back to top button