Atkritumu apsaimniekošana

TAURENĒ DARBU SĀK EKO LAUKUMS

Piektdien, 30. jūnijā, ZAAO sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību atklāja EKO laukumu jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā. Kā atklāšanas pasākumā atzina Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone, tik skaistam un vēsturiski nozīmīgam novadam piestāv moderns un sakārtots EKO laukums, kas kalpos iedzīvotāju ērtībām.

EKO laukumā no privātpersonām bez maksas tiks pieņemti tie atkritumu, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei – papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles un kannas, pudeļu un burku stikls, logu stikls, metāla iepakojums (piemēram, skārdenes un konservu kārbas) un metāla sadzīves priekšmeti, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī noteikti veidi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, tehniskās eļļas un eļļas filtri). Par nelielu samaksu EKO laukumā privātpersonas varēs nodot arī nestandarta atkritumus – lielgabarīta, būvniecības un zaļos atkritumus. Ikdienā laukuma pārzinis konsultēs arī par citiem ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī izsniegs mīkstos konteinerus (Big-Bag maisus) būvniecības atkritumu savākšanai. Savukārt par EKO laukumā nodotajām otrreizējām izejvielām iespējams krāt zīmogus Atlaižu kartē un saņemt atlaidi mājsaimniecības ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas rēķinā.

Taurenes EKO laukums būs atvērts otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, piektdienās un sestdienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00, svētdienās no plkst.15.00 līdz plkst.19.00 Pirmdienās un trešdienās laukums slēgts.

Šis ir jau divdesmit pirmais šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAAO darbības teritorijā. Divi EKO laukumi atrodas Cēsīs, divi Valmierā, pa vienam Rūjienā, Salacgrīvā, Jaunpiebalgā, Augšlīgatnē, Alojā, Mazsalacā, Strenčos, Krimuldā, Raunā un poligonā „Daibe”. ZAAO birojs atrodas Valmierā, bet ir arī vairāki EKO laukumi, kuros nodrošinātas biroja funkcijas, tie atrodas Balvos, Limbažos, Saulkrastos, Smiltenē un Valkā. Pēdējo 7 gadu laikā ZAAO EKO laukumu piedāvātos pakalpojumus izmantojuši jau ap 260 tūkstoši iedzīvotāju.

Atkritumu šķirošanas infrastruktūra ZAAO darbības reģionā tiek attīstīta, balstoties uz Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Visus savāktos šķirotos atkritumus ZAAO nodod pārstrādes uzņēmumiem kā otrreizējas izejvielas jaunu produktu ražošanai, tādā veidā saudzējot apkārtējo vidi un izmantojot resursus atkārtoti.

Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Laukuma atklāšanā  ar Skudru Urdu

Pareiza šķirošana

Saistītie raksti

Back to top button