IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Taurenes pamatskolas pirmsskolas grupu sanitāro mezglu remontdarbi

Publikācijas datums
05.aprīlis 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120000 latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/8
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Taurenes pamatskolas pirmsskolas grupu sanitāro mezglu remontdarbi”
CVP kods
45330000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 19.aprīlim plkst. 10.30
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Lēmums lejupielādējams šeit

Saistītie raksti

Back to top button