IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Taurenes pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Publikācijas datums
21.Jūlijs 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Guntars Eglītis, Vecpiebalgas novada pašvaldības Taurenes pagasta komunālās daļas vadītājs, tel. 20232963
Identifikācijas numurs
VNP-2015/14
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Taurenes pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”
CVP kods
45220000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 03.augustam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit… Projekts šeit…
Jautājumi un atbildes Šeit…
Iepirkuma rezultāts Šeit...

Saistītie raksti

Back to top button