IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” ietvaros

Publikācijas datums
03.februāris 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/2 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” ietvaros”
CVP kods
71320000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 14.februārim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit

Saistītie raksti

Back to top button