IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” otrā kārta

Publikācijas datums
21.decembris 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2012/30 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” otrā kārta
CVP kods
71320000-7
Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 07.janvārim plkst. 17.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais
Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button