Izsoles

Telpu nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā Internāts „Gaismas ielā 6”

2020.gada 14. aprīlī plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 16.7 m² platībā nedzīvojamā ēkā Internāts „Gaismas ielā 6”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button