IEPIRKUMI 2013. GADS

 • Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera

   
  Publikācijas datums
  29.novembris 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/11 EZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera
  CVP kods
  45242000-5
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 10.decembrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …
 • Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta

   
  Publikācijas datums
  29.oktobris 2013.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis
  tālr. 29451641; fakss 64161969 e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/10 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta”
  (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042 ietvaros)
  CVP kods
  45240000-1
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 02.decembrim plkst. 14.00
  Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
  2013.gada 16.decembris plkst.14.00

  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
  Pielikumi Nolikums  šeit …, būvapjomi šeit …,
  precizētais nolikums šeit
  Jautājumi un atbildes Šeit … , šeit … , šeit … un šeit …
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Video – kino projekcijas sistēmas uzstādīšana

   
  Publikācijas datums
  09.oktobris 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/9 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Video – kino projekcijas sistēmas uzstādīšana
  CVP kods
  51314000-6
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 21.oktobrim plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …
 • Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija

   
  Publikācijas datums
  09.augustā 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 Latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 Latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pastsvecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs

  VNP-2013/7 KPFI
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija”
  CVP kods
  45000000-7
  Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 20.augustam plkst. 09.00
  Vērtēšanas kritēriji Piedāvājums ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums  šeit un energoaudits šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeitun līgums šeit
 • Obligāto veselības pārbaužu veikšana aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros

   
  Publikācijas datums
  31.jūlijs 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Anita Kamerāde tālr. 29279931, vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/5 ESF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Obligāto veselības pārbaužu veikšana aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros
  CVP kods
  85100000-0
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 12.augustam plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

   
  Publikācijas datums
  21.jūnijs 2013.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona par iepirkuma procedūru – Anita Zvaigzne tel., 26411840
  e-pasts: dzerbene@vecpiebalga.lv
  Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis
  tālr. 20232963, tālr.64170259
  Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/4
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
  CVP kods
  03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 29.jūlijam plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 (vienu) m3
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Pašvaldības ceļa “Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija

   
  Publikācijas datums
  19.aprīlis 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 Latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 Latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pastsvecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs

  VNP-2013/3 EZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Pašvaldības ceļa “Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija
  CVP kods
  45233110-3
  Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 30.aprīlim plkst. 17.00
  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
  Pielikumi Nolikums  šeit , tehniskais projekts un specifikācija šeit
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Sporta inventāra piegāde

  Publikācijas datums
  28.augusts 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lelde Burdaja tālr. 25618443, e-pasts: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2013/8
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Sporta inventāra piegāde
  CVP kods
  37400000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 09.septembris plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Instrukcija  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros

   
  Publikācijas datums
  31.janvāris 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Jānis Vīlips tālr. 29453840 (Tele2), 25634605 (LMT) taurene@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs

  VNP-2013/2 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros
  CVP kods
  71320000-7
  Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 11.februārim plkst. 17.00
  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
  Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
  Jautājumi un atbildes Jautājumu šeit …, atbildes šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros

   
  Publikācijas datums
  07.janvāris 2013.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Jānis Vīlips tālr. 29453840 (Tele2), 25634605 (LMT) taurene@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs

  VNP-2013/1 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros
  CVP kods
  71320000-7
  Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 18.janvārim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais
  Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
Back to top button