IEPIRKUMI 2014. GADS

 • Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija – papilddarbi

  Publikācijas datums
  10.oktobris 2014.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunktuSarunu procedūra
  Iepirkuma veids
  Papilddarbi būvdarbiem
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona projektu vadītāja Lelde Burdaja tālr. 25618443, fakss 64161969
  e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija – papilddarbi
  CVP kods
  4500000-7
  Pielikumi Nolikums šeit …
  Iepirkuma rezultāts Noslēgtā vienošanās  šeit … un šeit …
 • Vecpiebalgas novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2014./2017. gada ziemas sezonā

  Publikācijas datums
  06.oktobris 2014.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Saimnieciskā dienesta vadītājs, tel. 29653840, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/25
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2014./2017. gada ziemas sezonā
  CVP kods
  90620000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 06.novembrim plkst. 14.00
  Vērtēšanas kritēriji zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit…

   

 • Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām

  Publikācijas datums
  01.oktobris 2014.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzama līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 4200 EUR
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963
  Vecpiebalgas katlumāja – Andris Lapiņš tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/24
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām
  CVP kods
  7721100-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 m3 malkas šķeldošanu
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts
 • Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Vecpiebalgas novada medību kolektīviem

  Publikācijas datums
  05.septembris 2014.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā 
  Iepirkuma veids
  Piegāde
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona izpilddirektors Hugo Duksis, tel. 29366057, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/23
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Vecpiebalgas novada medību kolektīviem
  CVP kods
  42513200-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 16.septembrim plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji zemākā cena
  Pielikumi Nolikums
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit…
 • Vecpiebalgas vidusskolas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija

  Publikācijas datums
  07.augusts 2014.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/22
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas vidusskolas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija
  CVP kods
  45220000-5
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 18.augustam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit…, apjomi šeit
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts

  Pieņemtais lēmums šeit

   

 • Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām

  Publikācijas datums
  11.jūlijs 2014.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums, pirkums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona izpilddirektors Hugo Duksis, tel. 29366057, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/21
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām
  CVP kods
  09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 02.septembrim plkst. 14.00
  Vērtēšanas kritēriji saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit … 

   

 • Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām

  Publikācijas datums 02.07.2014
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids Piegāde
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Viesturis Burjots tālr. 20238995 e-pasts  viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2014/20
  CPV kods 03413000-8
  Paredzamā iepirkuma priekšmets

  „Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām”

  Pasūtījums spēkā 2014.gada 14.jūlijam plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi  [NOLIKUMS]
  Iepirkuma rezultāts  Pieņemtais lēmums šeit

   

 • Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebagas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta

  Publikācijas datums 01.07.2014
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057 fakss 64161969 e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2014/19 ERAF
  CPV kods 71247000-1
  Paredzamā iepirkuma priekšmets

  „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebagas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta” 

  ( Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042)”

  Pasūtījums spēkā 2014.gada 14.jūlijam plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi  [NOLIKUMS]   [PIELIKUMI]
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts  Pieņemtais lēmums šeit ..., līgums arī šeit

   

 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

  Publikācijas datums
  05.jūnijs 2014.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:
  Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis
  tālr. 20232963, tālr.64170259
  Vecpiebalgas katlumāja – Andris Lapiņš tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/18
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
  CVP kods
  03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 07.jūlijam plkst. 14.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 (vienu) m3
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

   

 • Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā

  Publikācijas datums
  20.maijs 2014.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2014/17 ZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā”
  CVP kods
  03311000-2
  Iesniegšanas laiks līdz 2014.gada 02.jūnijam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

   

Back to top button