IEPIRKUMI 2015. GADS

 • Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām

  Publikācijas datums
  09.09.2015.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2   panta kārtībā
  Iepirkuma veids
  Piegāde
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Viesturis Burjots, tel.20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  Nr. 2015/15
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām”
  CVP kods
  03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 21.septembrim plkst.15.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums  šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts
 • Taurenes pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

  Publikācijas datums
  21.Jūlijs 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Guntars Eglītis, Vecpiebalgas novada pašvaldības Taurenes pagasta komunālās daļas vadītājs, tel. 20232963
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/14
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Taurenes pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”
  CVP kods
  45220000-5
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 03.augustam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit… Projekts šeit…
  Jautājumi un atbildes Šeit…
  Iepirkuma rezultāts Šeit...
 • Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi

  Publikācijas datums
  30.Jūnijs 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Andris Lapiņš, Vecpiebalgas novada pašvaldības Vecpiebalgas pagasta komunālās daļas vadītājs, tel. 27003576
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/13
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi”
  CVP kods
  45000000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 13.jūlijam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit… Projekts šeit…
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana

  Publikācijas datums
  27.Jūnijs 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Viesturis Burjots, Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta komunālās daļas vadītājs, tel.20238995
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/12
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana”
  CVP kods
  45260000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 08.jūlijam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit… , projekts šeit…
  Jautājumi un atbildes Šeit…
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas pagasta katlumājai

  Publikācijas datums
  18.Jūnijs 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības vadītājs tālr. 27003576; 29366057 fakss 64161969 e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/11
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas pagasta katlumājai”
  CVP kods
  09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 19.augustam plkst. 14.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai

  Publikācijas datums
  11.Jūnijā 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids
  Piegāde
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/10 ZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai”
  CVP kods
  03311000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 25.jūnijam plkst. 17.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Materiālu iegāde siltumtīlklu izdbūvei Taurene

  Publikācijas datums
  30.aprīlis 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/09
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Materiālu iegāde siltumtīlklu izdbūvei Taurene”
  CVP kods
  44160000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 14.maijam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

  Publikācijas datums
  14.aprīlis 2015.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:
  Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963, tālr.64170259
  Vecpiebalgas katlumāja – Andris Lapiņš tālr. 29153574
  Skujenes skola – Māris Bērziņš tālr. 26591112
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/08
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
  CVP kods
  03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 15.maijam plkst. 14.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 (vienu) m3
  Pielikumi Nolikums  šeit …
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …
 • Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai

  Publikācijas datums
  31.marts 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids
  Preces
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/07 ZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai
  CVP kods
  03311000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 14.aprīlim plkst. 10.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit… 
  Jautājumi un atbildes Šeit …
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit Pārtraukts – 11.06.2015. Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.
 • Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Juvera ezerā

  Publikācijas datums
  03.marts 2015.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
  Identifikācijas numurs
  VNP-2015/03 ZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Juvera ezerā
  CVP kods
  03311000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 16.martam plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
Back to top button