IEPIRKUMI 2016. GADS

 • Smilšu kaisītāju piegāde un uzstādīšana traktoriem “”Belarus 320.4”

  Publikācijas datums 30.11.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Prece
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Tehniskā specifikācija: Saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips, tālr.: 29453840

  Identifikācijas numurs Nr. 2016/24
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Smilšu kaisītāju piegāde un uzstādīšana traktoriem “”Belarus 320.4″”
  CVP kods 34921000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.16.30
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Sniega lāpstu piegāde un uzstādīšana “Belarus 320.4”

  Publikācijas datums 04.11.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Prece
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte – Kokina, tālr.:25411423, inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Tehniskā specifikācija:

  Saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips, tālr.29453840

  Identifikācijas numurs VNP Nr.2016/23
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Sniega lāpstu piegāde un uzstādīšana “Belarus 320.4″”
  CVP kods 16000000-5
  Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 16.novembrim plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…
 • Būvprojektu izstrāde un autoratlīdzība Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros

  Publikācijas datums 28.10.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Inese Asarīte – Kokina, tālr.:25411423,

  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs VNP 2016/22 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojektu izstrāde un autoratlīdzība Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”
  CVP kods 71248000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 09.novembris plkst.10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…

  Posmu shēma šeit…

  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai

  Publikācijas datums  12.10.2016.
  Iepirkuma metode  Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids  Pakalpojums
  Pasūtītājs  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs  LV 90000057259
  Adrese  Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Inese Asarīte-Kokina, tālr.:25411423,

  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs  VNP 2016/21
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai”
  CVP kods 09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz  2016.gada 24.oktobrim plkst.16.00  
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts  Pārtraukts, lēmums šeit…
 • Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām

  Publikācijas datums 05.10.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Taurenes katlumāja: Guntis Eglītis, tālr.20232963;

  Dzērbenes katlumāja: Viesturs Melbārdis, tālr.20242023

  Identifikācijas numurs VNP 2016/20
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām”
  CVP kods 77211000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 17.oktobrim plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām

  Publikācijas datums  07.09.2016.
  Iepirkuma metode  Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids  Prece
  Pasūtītājs  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs  LV 90000057259
  Adrese  Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Viesturis Burjots, tel.20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs  Nr. VNP 2016/19
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām”
  CVP kods 03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz  2016.gada 19.septembrim plkst.16.30 
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldību iestādēm

  Publikācijas datums  09.08.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona tālr.: 28381960,

  e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs VNP 2016/18
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldību iestādēm”
  CVP kods 03413000-8
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 22.augusta plkst. 16:00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai

  Publikācijas datums  04.08.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona tālr.: 28381960,

  e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs VNP 2016/17
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai”
  CVP kods 09323000-9
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 15.augustam plkst. 16:00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  

  Publikācijas datums  07.07.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija:

  Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,

  e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv  Tehniskā

  Identifikācijas numurs VNP 2016/16 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  
  CVP kods 71320000-7
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 16:30
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts  Rezultāts šeit…
 • Trīs jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

  Publikācijas datums  13.05.2016.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
  Iepirkuma veids Piegāde
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija:

  Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,

  e-pasts:inese.asarite@vecpiebalga.lv  Tehniskā specifikācija:

  Viesturis Burjots, tel.20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs VNP 2016/15
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Trīs jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām” 
  CVP kods 16700000-2
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 25.maijam 16:50 
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts  Rezultāts šeit…
Back to top button