IEPIRKUMI 2017. GADS

 • Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

  Publikācijas datums 28.12.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma procedūru – Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019

  e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

  • Taurenes pagasts – Guntis Eglītis, tālr: 20232963
  • Vecpiebalgas pagasts – Andris Lapiņš, tālr.: 29153574
  • Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023
  • Inešu pagasts – Viesturis Burjots, tālr.: 20238995
  • Kaives pagasts – Māris Bērziņš, tālr.: 26591112
  Identifikācijas numurs VNP 2017/23
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā”
  CVP kods 90620000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 10.janvārim plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
 • Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.gada ziemas sezonā

  Publikācijas datums 18.10.2017.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma procedūru – Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

  • Taurenes pagasts – Guntis Eglītis, t. 20232963
  • Vecpiebalgas pagasts – Andris Lapiņš, t. 29153574
  • Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, t. 20242023
  • Inešu pagasts – Viesturis Burjots, t. 20238995
  • Kaives pagasts – Māris Bērziņš, t. 26591112
  Identifikācijas numurs VNP 2017/22
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.gada ziemas sezonā”
  CVP kods 90620000-9
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 08.novembrim plkst.9.30
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 

  Tehniskā specifikācija šeit…

  Tehniskā finanšu piedāvājuma forma šeit…

  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
  Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…
 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

  Publikācijas datums 29.09.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis, tālr.: 20232963;

  Dzērbenes katlumāja – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023;

  Kaives katlumāja – Māris Bērziņš, tālr.: 26591112

  Identifikācijas numurs VNP 2017/21
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
  CVP kods 03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 10.oktobrim plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

  Publikācijas datums 06.09.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis, tālr.: 20232963;

  Dzērbenes katlumāja – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023;

  Kaives katlumāja – Māris Bērziņš, tālr.: 26591112

  Identifikācijas numurs VNP 2017/20
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
  CVP kods 03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…
 • Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām

  Publikācijas datums 05.09.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Prece
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Inešu pagasta komunālās daļas vadītājs Viesturis Burjots, tālr.: 20238995

  Identifikācijas numurs VNP 2017/19
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām”
  CVP kods 09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 21.septembrim plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai

  Publikācijas datums 11.08.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona

  Lauma Bogdanova, tālr.: 26112088, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Komunālās daļas vadītājs Andris Lapiņš, tālr. 29153574

  Identifikācijas numurs VNP 2017/18
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai
  CVP kods 09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 28.augustam plkst.16.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana

  Publikācijas datums 03.07.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Lauma Bogdanova, tālr.: 64107267,

  e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs Nr.2017/17 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana”
  CVP kods 45000000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit… 

  Tehniskais projekts šeit…

  Tehniskais projekts – tiltu konstrukcija šeit…

  Pielikums šeit…

  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā

  Publikācijas datums 12.05.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64107267,

  e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs VNP 2017/16 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā
  CVP kods 45000000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 24.maijam plkst.10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…

  Būvprojekts šeit…

  Darbu apjoms šeit

  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

  Līgums šeit…

 • Muzeja ēkas atjaunošana Kaives parkā

  Publikācijas datums 04.04.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Tehniskā specifikācija: Kaives pagasta komunālās saimniecības vadītājs Māris Bērziņš, tālr.: 26591112

  Identifikācijas numurs VNP 2017/15 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Muzeja ēkas atjaunošana Kaives parkā
  CVP kods 45260000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.09.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Pielikumi šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…
 • Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana

  Publikācijas datums 04.04.2017.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
  Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

  Tehniskā specifikācija: Inešu pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturis Burjots, tālr.: 20238995

  Identifikācijas numurs VNP 2017/14 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana
  CVP kods 45000000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.09.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit 
  Projekts  šeit…

  Tehniskā specifikācija šeit…

  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
  Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…
Back to top button