IEPIRKUMI 2018. GADS

 • Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera

  Publikācijas datums 27.11.2018.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis, tālr.: 20232963, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/20 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera”
  CVP kods 45000000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 11. decembrim plkst. 10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Pielikumi šeit…
  Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
  Iepirkuma rezultāts Lēmums šeit…
 • Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

  Publikācijas datums14.11.2018.
  Iepirkuma metodeAtklāts konkurss
  Iepirkuma veidsBūvdarbi
  PasūtītājsVecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numursLV 90000057259
  AdreseAlauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  KontaktpersonaLauma Bogdanova, tālr. 29451641,
  e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, tālr. 20242023, e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numursVNP 2018/18 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets“Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu”
  CVP kods45233100-0
  Piedāvājums spēkā līdz2018. gada 5. decembrim plkst. 10:00
  Vērtēšanas kritērijipasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  PielikumiVisi iepirkuma dokumenti pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14585
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultātsPārtraukts, lēmums
 • Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019. gadā

  Publikācijas datums 09.11.2018.
  Iepirkuma metode PIL 9.panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojums
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma procedūruLauma Bogdanova, tālr. 29451641
  e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:
  Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, tālr. 20242023
  Inešu pagasts  – Viesturis Burjots, tālr. 20238995
  Kaives pagasts – Māris Bērziņš, tālr. 26591112
  Taurenes pagasts – Guntis Eglītis,  tālr. 20232963
  Vecpiebalgas pagasts  – Aldis Mālnieks, tālr. 22016879
  Identifikācijas numurs VNP 2018/19
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019. gadā”
  CVP kods 90620000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 21. novembrim plkst. 10:00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Pielikums Nr.1
  Pielikums Nr.3
  Pielikums Nr.4
  Pielikums Nr.5
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Lēmums šeit…
 • Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai

  Publikācijas datums 23.10.2018.
  Iepirkuma metode Sarunu procedūra
  Iepirkuma veids Piegāde
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Jautājumos par  tehnisko specifikāciju: Guntis Eglītis, tālr.: 20232963, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/15
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai”
  CVP kods 09323000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 15. augustam
  Vērtēšanas kritēriji
  Līguma izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zāģers”, reģ.Nr.45403033930
  Lēmuma pieņemšanas datums 01.10.2018.
  Iepirkuma rezultāts Lēmums šeit…
  Līgums šeit…
 • Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija–Brodi–Kaupēni (0.00 – 2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

  Publikācijas datums 26.09.2018
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Dzērbenes saimniecības vadītājs – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023, e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/17ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu”.
  CVP kods 45233100-0
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 12. oktobrim plkst. 10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums šeit…
  Līgumprojekts šeit…
  Informācija par apakšuzņēmēju šeit…
  Apakšuzņēmēju apliecinājums šeit…šeit…
  Finanšu piedāvājuma vadlīnijas šeit…
  Finanšu piedāvājums šeit…
  Kvalifikācijas apraksts šeit…
  Materiālu saraksts šeit…
  Pretendenta pieredze šeit…
  Vadošo speciālistu saraksts šeit…
  Tehniskā piedāvājuma vadlīnijas šeit…
  Būvprojekts šeit…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit…
 • Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciema katlumājām

  Publikācijas datums 16.08.2018.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Piegāde
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma nolikumu Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Par tehnisko specifikāciju Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/16
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām”
  CVP kods 03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 6. septembrim plkst. 10.00
  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Tehniskā specifikācija skatīt…
  Pieteikums skatīt…
  Pretendenta pieredze skatīt…
  Līguma projekts  skatīt…
  Nolikums skatīt…
  Finanšu piedāvājums skatīt…
  Apsekošanas lapa skatīt…
  Apakšuzņēmēju apliecinājums skatīt…
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit…
  Lēmums šeit…
 • Būvuzraudzības nodrošināšana būvdarbiem projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros

  Publikācijas datums 24.07.2018.
  Iepirkuma metode 9.panta kārtībā
  Iepirkuma veids Pakalpojumi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Organizatoriski jautājumi: iepirkumu speciāliste Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju: Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/14 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības nodrošināšana būvdarbiem projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros
  CVP kods 71247000-1
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 6. augustam plkst. 10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums skatīt
  Būvprojekts
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
  Līgums šeit…
 • Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros

  Publikācijas datums 02.07.2018.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma nolikumu Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Par tehnisko specifikāciju Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/13 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros”
  CVP kods 45233100-0
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 23. jūlijam plkst. 10.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums skatīt
  Pielikums Nr.1   Pielikums Nr.2   Pielikums Nr.3   Pielikums Nr.4
  Pielikums Nr.5   Pielikums Nr..6   Pielikums Nr.7
  Līguma projekts
  Būvprojekts
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
  Līgums šeit…
 • Elektroenerģijas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

  Publikācijas datums 05.06.2018.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Piegāde
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma nolikumu Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Par tehnisko specifikāciju Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/12
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Elektroenerģijas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
  CVP kods 45233100-0
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 26. jūnijam plkst. 9.30
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums skatīt
  Pielikums Nr.1 skatīt
  Pielikums Nr.2 skatīt
  Pielikums Nr.3 skatīt
  Finanšu piedāvājums skatīt
  Līguma projekts skatīt
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
  Līgums šeit…
 • Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros

  Publikācijas datums 05.06.2018.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids Būvdarbi
  Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Par iepirkuma nolikumu Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
  Par tehnisko specifikāciju Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs VNP 2018/11 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros”
  CVP kods 45233100-0
  Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 26. jūnijam plkst.9.00
  Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
  Pielikumi Nolikums skatīt
  Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4 Pielikums Nr.5 Pielikums Nr.6 Pielikums Nr.7
  Līguma projekts skatītBūvprojekts skatīt
  Jautājumi un atbildes
  Iepirkuma rezultāts
Back to top button