Pašvaldības jaunumi

TIESĪBSARGS IZSLUDINA KONKURSU “GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM”

Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.
Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija līdz 7.oktobrim, nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādējādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.
Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas:
– Uzdrīkstēšanās;
– Nodarbinātības veicinātājs;
– Sociālo tīklu balss;
– Izglītotājs;
– Bērnu atbalsts;
– Pakalpojumu nodrošinātājs.
Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.
Pieteikuma anketas un konkursa nolikums pieejams Tiesībsarga biroja mājas lapā: https://ej.uz/GadaBalva_2019 .
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Papildu informācija:
Ruta Siliņa
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja
Tālr. 67201416
Ruta.Silina@tiesibsargs.lv

Saistītie raksti

Back to top button