Novads

TUVOJAS AKCIJA ZEMES STUNDA

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, plkst.
20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu.
Šogad Zemes stundas
galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas
saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība
akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un
izpratni par dzīvās dabas stāvokli.
Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180
valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās
pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un
solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.
Dabas daudzveidība samazinās un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Bioloģiskās
daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka mēs neesam sasnieguši iepriekšējās
desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas
Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda izceļ
iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglītības institūciju, valdību lomu bioloģiskās
daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā desmitgadē.
“Notikumi pēdējā gada laikā ir iezīmējuši planētas mazo mērogu, un to var attiecināt arī uz dzīvās
dabas izzušanas sekām. Labvēlīgs dzīvās dabas stāvoklis ir sabiedrības labklājības priekšnosacījums.
Starptautiskā un nacionālā līmenī mūsu rīcība samazina dabas daudzveidību, kas rada draudus
cilvēces labklājībai un palielina jaunu pandēmiju attīstības risku. Šis gads ir ļoti nozīmīgs gan cenšoties
atgūties no COVID-19 pandēmijas ietekmēm, gan pieņemot starptautiskus lēmumus par nākamo
desmitgadi,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.
“Latvijā lielu popularitāti ir guvuši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi mežos, purvos un
pļavās, kad brīvprātīgie ekspertu vadībā piedalās biotopu atjaunošanas darbos. Arī šogad Pasaules
Dabas Fonds sadarbībā ar partneriem plāno vēl aktīvāk īstenot “Daru labu dabai” iniciatīvas
pasākumus, kā arī izzinošos pārgājienus dabā. Lai arī klātienes pasākumu organizēšana vēl ir
ierobežota, mums visiem ir iespēja pievienoties Zemes stundas akcijai, kas ir par ikviena rūpēm un
apņemšanos uzlabot dzīvās dabas stāvokli,” aicina Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda pārstāve.
Pasaules Dabas Fonds ar Zemes stundas partneri Latvijā uzņēmumu Tetra Pak akcijas ietvaros rīko
konkursu “Klimata vēstnieks”, organizē dažādus izglītības pasākumus, aicina valsts institūcijas,
pašvaldības, uzņēmumus iesaistīties akcijā, simboliski samazinot apgaismojumu vides objektiem un
atbalstot akciju informatīvi, rosina savus sociālo tīklu sekotājus un viedokļu līderus līdzdarboties
vēstījuma par dabas saglabāšanas nepieciešamību un nozīmību nodošanai plašākai sabiedrībai.
Neizpaliks arī tradicionālais Zemes stundas koncerts tiešsaistē.

Saistītie raksti

Back to top button