ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA VECPIEBALGAS CIEMĀ

    2012.gada 16.jūlijā Vecpiebalgas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA „Belss” par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” būvdarbu veikšanu par līguma summu Ls 461 953.29 (ar PVN). Būvuzņēmējs tika izvēlēts publiskā iepirkumā, kur piedāvājumus iesniedza viens būvniecības uzņēmums. Būvuzraudzību projektam veic SIA „Vide un Būve”, līgums par Autoruzraudzību ir noslēgts ar SIA „Belss”. Projekta realizācijas termiņš ir 30.12.2012.
Projekta galvenais mērķis ir kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība, notekūdeņu un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Projekta rezultātā tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Sakārtojot ūdensapgādes sistēmas, tiks nodrošināts normatīvo aktu kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 90% Vecpiebalgas ciema iedzīvotāju.

Saistītie raksti

Back to top button