IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta

 
Publikācijas datums
29.oktobris 2013.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis
tālr. 29451641; fakss 64161969 e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2013/10 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta”
(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042 ietvaros)
CVP kods
45240000-1
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 02.decembrim plkst. 14.00
Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
2013.gada 16.decembris plkst.14.00

Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Pielikumi Nolikums  šeit …, būvapjomi šeit …,
precizētais nolikums šeit
Jautājumi un atbildes Šeit … , šeit … , šeit … un šeit …
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button