IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta

Publikācijas datums
28.marts 2014.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis
tālr. 29451641; fakss 64161969 e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/12 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II. kārta” 
(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042 ietvaros)
CVP kods
45220000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 28.aprīlm plkst. 14.00
Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
2014.gada 12.maijs plkst. 14.00

Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
2014.gada 20.maijs plkst. 14.00

Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
2014.gada 04.jūnijs plkst. 14.00

Termiņa pagarinājums piedāvājumu iesniegšanai
2014.gada 16.jūnijs plkst. 09.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Pielikumi Nolikums  šeit …, būvapjomi šeit
Precizētais nolikums šeit … , precizētie būvapjomi šeit
Precizētais nolikums II šeit…
Precizētais nolikums III šeit…
Jautājumi un atbildes Šeit … un šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

 

Saistītie raksti

Back to top button