ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA INEŠU CIEMĀ

   2012.gada 10.maijā Vecpiebalgas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA „Cēsu Specceltnieks” par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā” būvdarbu veikšanu par līguma summu LS 411 509.53 (ar PVN). Būvuzņēmējs tika izvēlēts publiskā iepirkumā, kur piedāvājumus iesniedza 4 būvniecības uzņēmumi. Būvuzraudzību projektam veic SIA „Warss+”, līgums par Autoruzraudzību ir noslēgts ar SIA „Belss”. Projekta realizācijas termiņš ir 20.10.2012.
Projekta galvenais mērķis ir kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība, notekūdeņu un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Projekta rezultātā tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Sakārtojot ūdensapgādes sistēmas, tiks nodrošināts normatīvo aktu kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 61% Inešu ciema iedzīvotāju.

Saistītie raksti

Back to top button