ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

“ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA INEŠU CIEMĀ”

Vecpiebalgas novadā ir ieviests Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/045/026.

Projekta ietvaros sasniegtie mērķi:

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Ūdensapgādes tīklā padodamā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām, kas būs atbilstoša normatīvajām prasībām, kas būs spēkā no 2015.gada. Nodrošināts nepieciešamais ūdens apjoms ūdensapgādes tīklos. Nodrošināts nepieciešamais ūdesn apjoms ūdensapgādes tīklos, nodrošināta ūdens padeves nepārtrauktība un ūdens rezerves. Rekonstruēti 2152.7 m ūdensapgādes tīklu.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšana un samazināts avāriju skaits un notekūdeņu plūdi gruntsūdeņos.

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Novadīto netekūdeņu kvalitāte ir pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām (SV<35 mg/l; BSP5<25 mg/l; ĶSP – 125 mg/l), kā rezultātā ir panākta gruntsūdeņu un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšana.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojums ir nodrošināts 61% ciema iedzīvotāju.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Centralizētās kanalizācijas pakalpojums nodrošināts 47% ciema iedzīvotāju.

Būve pieņemta ekspluatācijā 2013.gada 12.jūlijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 337 956,00 LVL.

ERAF finansējums 85% no attiecināmām izmaksām: 287 262,60 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums 15% no attiecināmām izmaksām: 50 693,40 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums no neattiecināmām izmaksām: 94 403,21 LVL

Saistītie raksti

Back to top button