IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā

 
Publikācijas datums
29.maijs 2012.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Anna Caunīte tālr. 29471507, fakss 64161969,
e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/17 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā”
CVP kods
45231300-8
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 02.jūlijam plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit, tehniskais projekts, darbu apjomi šeit (dwg) un šeit(pdf), darbu apjomi šeit
Jautājumi un atbildes pretendentiem Lejupielādēt šeit 1 un šeit 2
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button