ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA VECPIEBALGAS PAGASTA VECPIEBALGAS CIEMĀ, II KĀRTA

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi apstirinājumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042) realizācijai. Projekta kopējās izmaksas – Ls 425 195,10, t.sk. ERAF finansējums 85% no attiecināmām izmaksām – Ls 298 690,77, pašvaldības līdzfinansējums – 15% no attiecināmām izmaksām Ls 52 710,14 un neattiecināmās izmaksas – PVN 21% – Ls 73 794,19.

Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu, tiks nodrošināts normatīvo aktu kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 95% Vecpiebalgas ciema iedzīvotāju. Paplašinot kanalizācijas sistēmu Vecpiebalgas ciemā tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi 95% ciema iedzīvotāju, kā rezultātā tiks būtiski samazināts gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojums. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālos vadus, pievadus un pieslēgumus arī esošajiem lietotājiem. Pasākuma realizācija novērsīs draudus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz NAI, novērsīs neattīrītu notekūdeņu noplūdes, samazinās infiltrāciju. Prognozēts, ka infiltrācijas samazinājums būs no 20% uz 10%.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button