IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi Vecpiebalgas novada Inešu pagasta Inešu ciemā

Publikācijas datums
06.marts 2012.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Par tehniskās specifikācijas jautājumiem Vecpiebalgas novada Inešu pagasta saimnieciskā dienesta vadītājs Viesturis Burjots, mob. tālrunis 20238995
Par nolikumu izpilddirektors Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/4 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi Vecpiebalgas novada Inešu pagasta Inešu ciemā”
CVP kods
45231300-8
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.aprīlim plkst. 10.30
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit … , pielikumi šeit … (xls)
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button