UZŅĒMUMI

Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika
Pa gadiem un sadalījumā pa to tiesiskajām formām
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu
Iekļauti dati par apgrozījuma pieauguma tempu salīdzinājumā ar trim iepriekšējiem periodiem
Novadā reģistrētās juridiskās personas
Visi uzņēmumi, kas reģistrēti Vecpiebalgas novadā

Informācija no Lursoft datu bāzes

Lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturētāji Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetam
Apkopojumam izmantoti Latvijas Pašvaldību savienības informācijas sistēmas BLIS dati, kuri saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta

Back to top button