Novads

Vasaras skolu līdzfinansēšanas konkursā atbalstītas četras vasaras skolas

Noslēdzies Cēsu novada pašvaldības organizētais konkurss, kurā pašvaldība līdzfinansē vasaras skolu organizēšanu Cēsu novadā. Kopumā tika saņemti septiņi pieteikumi. Žūrijas komisija balsojuma rezultātā atbalstīja četras spēcīgākās projekta idejas.

Pēc žūrijas balsojuma 2022.gada vasaras skolu līdzfinansēšanas konkursā atbalsts tiek piešķirts:

  1. Biedrībai “MAD International summer school of design” ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Starptautiskā dizaina vasaras skola  MAD 2022 “Krēsla filozofija”” (3000 eiro). Vasaras skolas joma – dizaina un amatniecības ilgtspēja Cēsu novadā;
  2. Latvijas Antropologu Biedrībai ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Globālās un lokālās pārtikas piegādes ķēdes: ēdiena suverenitāte un klimata izmaiņas” (2000 eiro). Vasaras skola risinās pārtikas un klimata pārmaiņu jautājumu, kas jo īpaši izgaismojas Ukrainā notiekošā kara kontekstā;
  3. Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienībai ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Zinātne un sabiedrība” (1000 eiro). Vasaras skolas galvenais akcents – zinātnes un sabiedrības mijiedarbība, nozīmīgu atklājumu integrēšana praktiskā rīcībā, zinātnes komunikācija dezinformācijas laikā;
  4. Biedrībai “ArtCēsis” ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Purvīša gēns” (EUR 1000). Vasaras skola veicinās Latvijas mākslinieku zināšanu apguvi un profesionālās mākslas pieejamību un attīstību Cēsīs.

Cēsu novada pašvaldības kopējais budžets vasaras skolu līdzfinansēšanai šogad bija 7 000 eiro. Vasaras skolu ideju konkursam varēja pieteikties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās augstskolas, pretendējot uz līdzfinansējumu līdz 25% apmēra no kopējām vasaras skolas organizēšanas izmaksām.

Konkursa vērtēšanas kritēriji noteica, ka prioritāri tiek atbalstītas vasaras skolas, kas skar klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu, bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida veicināšanu, demokrātisko vērtību stiprināšanu, kā arī vasaras skolas digitālo, radošo un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās. Tāpat vērtēšanas kritēriji noteica, ka vasaras skolu ietvaros svarīgi pētīt Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīt risinājumus vai rīcības plānus aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības.

Saistītie raksti

Back to top button