Novads

„VECPIEBALGA ATVER DURVIS” SVĒTKU PROGRAMMA

Atvērtajās Vecpiebalgas durvīs gaisma. Tā nāk no klusiem ezeru līčiem un baltām ūdensrozēm. No gadsimteņu dziļumiem, cauri klaušu un mērnieku laikiem no Kaudzītēm un ķenčiem, pāvuliem un citiem pušelniekiem, no skolas sola uz pasauli, no pagātnes uz nākamību. Tā koši uzliesmo, kad Liena satiek Kasparu. Tā pārvērš pasauli, kad pirms 140 gadiem vienā Vecpiebalgas pagasta kalnā piedzimst romāns, bet otrā – dzejnieks. Atvērtas Vecpiebalgas durvis ir tagadnes pietura ceļā uz nākotni, siltai pagātnes gaismai klātesot.
Nāc, piedalies, piedzīvo, iemīlies Vecpiebalgā!

5.jūlijs
Plkst. 18:00 Svētku atklāšana brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni”
Plkst. 20:00 Svētku koncerts. Dzērbenes Augstajā kalnā latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”
Ieejas biļete 5.00 eiro

6.jūlijs
Plkst. 17:00 Retro auto – moto brauciens no Vecpiebalgas kultūras nama līdz Kaivei. Kaives muižas parkā balle ar bufeti. Spēlē grupa “Zemeņu iela”

19.jūlijs
Plkst. 21:00 Romantisks vakars Taurenē. Ineta Rudzīte un Kaspars Gulbis franču šansonu programmā “La vien en rose”
Koncerts – ceļojums par jūtu mirkļa gaistošo burvību, dienišķo, neizskaistināto dzīvi visapkārt.
Ieejas biļete 5.00 eiro

20.jūlijs
Plkst. 10:00 – 15:00 Amatnieku tirgus Vecpiebalgas birzītē
Aicinām tirgotājus savlaicīgi pieteikties
Kontaktinformācija: Zigrīda Ruicēna, t. 26493591
Plkst. 11:00 Adīšanas sacensības un izstāde “Piebalgas porcelāns un Piebalgas tautastērps” Vecpiebalgas kultūras namā
Plkst. 12:00 – 17:00 Viduslaiku aktivitātes Vecpiebalgas pilsdrupās
Plkst. 14:00 “Kino ferma” piedāvājums
Plkst. 20:00 Izrāde “Mērnieku laiki” Alauksta estrādē. Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis” un novada amatiermākslas kolektīvi.
Zaļumballe ar Cesvaines pūtēju orķestri

27.jūlijs
Plkst. 10:00 Jautrā putu ballīte visai ģimenei Vecpiebalgas bērnudārza teritorijā. “Zelta
Laiku Darbnīca”, kurā kronenbergojas skroderis Pēteris Galviņš un viņa draudzene vijolniece Dārta Ceriņa. Sportiskas un radošas aktivitātes un jautra putu ballīte ģimenēm ar bērniem
Plkst. 12:00 Vecpiebalgas novada mini futbola turnīrs Inešu sporta laukumā
Plkst. 13:00 Vecpiebalgas novada BMX kausa izcīņa 2019 Vecpiebalgas BMX trasē
Plkst. 20:00 Mazās Kalniņa dienas un zaļļumballe Inešu estrādē. Grupas “ Autobuss debesīs” un viesu koncerts.
Zaļumballe ar grupu “Vēja Runa”.
Ieejas biļete 7.00 eiro

28.jūlijs
Plkst. 10:00 Svētku izskaņa. Dievkalpojums Vecpiebalgas luterāņu baznīcā
Plkst. 12:00 Noslēguma koncerts. Marija Naumova un instrumentālā grupa koncertā “ Pa īstam”
Ieejas maksa – ziedojumi baznīcas torņa atjaunošanai

Saistītie raksti

Back to top button

Close