ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Vecpiebalgā pabeigta atkritumu izgāztuves rekultivācija

Vecpiebalgā pabeigta atkritumu izgāztuves rekultivācija

Pabeigti rekultivācijas būvdarbi Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta atkritumu izgāztuvē  projekta „Vecpiebalgas pagasta izgāztuves „Alauksts” reģ.nr. 42928/2505/PPV rekultivācija” ietvaros. Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. „apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros.

Projekta mērķis – samazināta negatīvā ietekme uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošas izgāztuves un monitoringa sistēmas izveide izgāztuvē.

Līguma ietvaros tika veikta atkritumu savākšana  3800m3, pretfiltrācijas grunts rakšana un iekraušana autotransportā 760m3,  grunts planēšana un blīvēšana 1300m2, auglīgās zemes rakšana, iekraušana 620m3, auglīgās zemes planēšana  2100m2, un rekultivētās platības apsēšana 2100m2, kā arī monitoringa urbumi.

Minētos darbus veica un tehnisko projektu izstrādāja SIA „Vidzemes Būvnieks”, būvuzraudzību projektam nodrošināja IK”CREMON6”.

Projekta rezultātā veikta izgāztuves rekultivācija, novēršot piesārņojuma izplatību 1322 m2 platībā, kā arī ierīkoti 14 gruntsūdeņu monitoringa urbumi. Pēc rekultivācijas pēc vajadzības tiks veikta pazemes ūdeņu piesārņojuma kontrole, izmantojot kontrolurbumus pazemes ūdeņu paraugu noņemšanai.  

Rekultivētā atkritumu izgāztuve pieņemta ekspluatācijā 2010.gada 24.septembrī.

Kopējās projekta izmaksas 13 361.72LVL Kohēzijas līdzfinansējums sastāsta 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējuma daļa 15%.

Plašākai informācijai:
Hugo Duksis
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Tālrunis: 29451641

Saistītie raksti

Back to top button