Pārvaldes jaunumi

Vecpiebalgas apvienības aktualitātes aprīlī

Kultūras pasākumi

Piektdien, 1.aprīlī plkst.18.00 Kaives pakalpojumu centra kinozālē animācijas programma “ZELTA LIELDIENAS”, kurā ir iekļautas trīs Animācijas Brigādes filmiņas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Vecpiebalgas audēju kopas un Vaives Amatu mājas meistaru lielo lakatu izstāde “Eiropas tekstila tradīciju ienākšana Latvijā”. Izstādes atkāšana Vecpiebalgas kultūras namā (Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads) 9.aprīlī plkst. 14:00. Izstāde darbosies no 9.04. līdz 6.05.

Laukumā pie Vecpiebalgas kultūras nama 10.aprīlī no plkst.11.00 līdz 15.00 norisināsies Pūpolsvētdienas tirgus! Amatnieki, mājražotāji un citu labumu tirgotāji aicināti pieteikties uz tirdzniecības vietām. Pieteikšanās līdz 7.aprīlim pa tālr. 26493591 (Zigrīda).

Svētdien, 17. aprīlī plkst.11.00 Kaives muižas parkā svinēsim Saules tuvošanās svētkus – olu krāsošana un ripināšana, šūpošanās un olu meklēšana un citi pārsteigumi. Būs mājdzīvnieku izstāde.

Taurenes “Nēķena” muižas parkā 17.aprīlī no plkst.13.00 līdz 15.00 Lieldienu Zaķu lustes – atrakcijas, rotaļas, olu meklēšana- ripināšana, burbuļu balle.

Lieldienu balle Vecpiebalgas kultūras namā 17.aprīlī no plkst.22.00 līdz 03.00. Spēlēs grupa ”TirkizBand”.

Atvērto durvju diena

Piebalgā pirmā koprades māja aicina uz Atvērto durvju dienu 7.aprīlī no plkst.15.00 līdz 18.00. Plkst.18.00 “Iedvesmas vakars” sarunas par nākotni neformālā gaisotnē. Tikšanās bijušajā Inešu pamatskolas ēkā.

“Esi aktīvs” balvu izloze

Vecpiebalgas apvienības Jaunatnes lietu nodaļas izaicinājuma “Esi aktīvs” balvu izloze norisināsies 1.aprīlī.

Peldbaseina apmeklējums

Tiek organizēts SIA “Fenikss Z.G.” peldbaseina “Rifs” apmeklējums 1., 8. un 22. aprīlī visiem Vecpiebalgas apvienības iedzīvotājiem. Aktivitāte notiks projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/104, gaitā. Pieteikšanās, sazinoties ar Līnu Paimiņu pa tālruni 29868892.

Pieteikšanās kā brīvprātīgajiem Rīgas Rimi Maratonam

Biedrība “Vecpiebalga savējiem”, sadarbojoties ar Rīgas Rimi Maratonu, aicina pieteikties Rīgas Rimi Maratonam kā brīvprātīgajiem. Pieteikums jānosūta līdz 15.aprīlim uz vecpiebalga.savejiem@gmail.com! Plašāka informācija šeit.

Jauniešu apmaiņas projekts “Different perspective”

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa aicina vietējos jauniešus aprīlī piedalīties starptautiskā apmaiņas projektā “Different perspective”. Plašāka informācija par projektu šeit.

Lielā Talka

Šogad, 30. aprīlī, Lielā Talka norisināsies jau 15. gadu. Tās laikā ikviens
Vecpiebalgas un Latvijas iedzīvotājs aicināts piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – Latvija kā tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. Par Lielās Talkas šī gada vadmotīvu izvēlēts skolēnu konkursa laureātu sauklis “Celies, posies, iesaisties!”.

Sēklu maiņas punkts

Vecpiebalgas bibliotēkā no 5.aprīļa līdz maija vidum būs pieejams sēklu maiņas punkts.
Sēklu maiņa ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, lai mainītos ar pašu vāktajām vai liekajām kultūraugu vai puķu sēklām.

Remontdarbi Vecpiebalgas apvienībā

Vecpiebalgas apvienībā turpinās aktīvi remontdarbi pašvaldības iestādēs. Atsevišķi projekti jau noslēgušies, bet dažos darbi turpinās vai tiks uzsākti drīzumā:

  • Telpu remonts plānots Kaives bibliotēkā;
  • Dzērbenes pils muzeja telpas ir izvāktas, un telpas gatavas remontam;
  • Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā tiek remontēta skolotāju istaba un veikta koridora grīdas nomaiņa.

Izsoles

Aktuālās izsoles:

Pašvaldības īpašuma “Jaunmelderi” (Taurenes pagasts) zemes vienības izsole. Izsole norisināsies elektroniski, izsoles sākums 8.aprīlī plkst.13:00. Plašāka informācija šeit.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē notiks nomas tiesību izsole telpām 170.4 m² platībā nedzīvojamā ēkā  “Zemnieki”, īpašumā “Inešu pamatskola”, Inešos,  Inešu pagastā, Cēsu novadā. Plašāka informācija šeit.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē notiks nomas tiesību izsole telpām 26.2 m² platībā nedzīvojamā ēkā  “Zemnieki”, īpašumā “Inešu pamatskola”, Inešos, Inešu pagastā, Cēsu novadā.  Plašāka informācija šeit.

Saistītie raksti

Back to top button